10 jaar boekeninspiratie op De Goudse Waarden

De Goudse Waarden viert het tweede lustrum van de traditie om jaarlijks een inspirerend boek met elkaar te bespreken. Naast boeiende sprekers en mooie uitwisseling met een klas vol collega’s levert dit voor nu een interessante lijst met onderwijskundige en filosofische boeken op.

10 jaar geleden is het college van Bestuur met deze boekenserie begonnen vanuit de gedachte dat het goed is om met elkaar ‘buiten de waan van de dag’ te bespreken wat er over onderwijs gezegd, gedacht en geschreven wordt.

Ton van den Heuvel, afdelingsleider leerlingbegeleiding op De Goudse Waarden, vindt het prima om deze traditie in stand te houden. “Een boek bespreken brengt de discussie over onderwijs op gang. Als de schrijver erbij is, krijgt de bespreking weer een andere invulling. Het gesprek met collega’s over een boek geeft taal en kaders aan de vraagstukken waar we voor staan. Een gemeenschappelijke taal maakt dat we de gesprekken zuiverder kunnen voeren. Er ontstaat minder verwarring als we samen ergens één duiding aan geven. Het is daarom ook jammer dat de opkomst vaak beperkt blijft tot de leidinggevenden van de school. Ik heb om die reden ook vraagtekens bij de vorm van de bespreking.”

“Een boek bespreken brengt de discussie over onderwijs op gang.”

De leerling centraal in het onderwijs? is een recent boek van Maarten Simons en Jan Masschelein. Dat heeft bij de bespreking veel losgemaakt. In vergelijking met de andere boeken is dit boek voor Van den Heuvel tot nu toe het meest aansprekende geweest. “De auteurs beschrijven de functie van een school en brengen daarmee scholen weer terug naar de kerntaak. Als we ons heroriënteren op onze taak als school, draagt het boek bij om na te denken en te bepalen wat de opdracht van een onderwijsinstituut zou moeten zijn. Het boek leert ons scholen om ons te verhouden tot de externe invloeden op de school als instituut.” Zelf is de teamleider naar aanleiding van deze lezing begonnen in De apologie van de school, een eerder boek van deze schrijvers.

Boekentips
De afgelopen jaren zijn de onderstaande boeken gelezen en besproken op De Goudse Waarden:

  1. Ontregelen van Jos van der Lans
  2. Dus ik ben van Stine Jensen en Rob Wijnberg
  3. Niet voor de winst van Martha Nussbaum
  4. De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown
  5. Onderwijs, weer weten waarom van Wilna Meijer
  6. De terugkeer van het gezag van Frank Furedi
  7. Kairos van Joke Hermsen
  8. De terugkeer van het lesgeven van Gert Biesta
  9. Ik ben ook een mens van Joop Berding
  10. De leerling centraal in het onderwijs? van Maarten Simons en Jan Masschelein