62 jaar? Fit naar de finish

finish

Voor oudere medewerkers is het soms nog een hele klus om fit  hun pensioen te halen. Perspectiefscholen hebben een demotieprogramma, speciaal voor medewerkers van rond de 62 jaar die langdurig met hun gezondheid tobben en zich de laatste jaren optimaal willen inzetten.

Perspectiefscholen hebben een demotieprogramma, speciaal voor medewerkers van rond de 62 jaar die langdurig met hun gezondheid tobben en zich de laatste jaren optimaal willen inzetten. Met respect voor hun grenzen en vanuit de wens dat ze met genoeg energie en plezier hun pensioen halen. De werknemers met een sterk verminderde belastbaarheid komen vanaf circa 62 jaar in aanmerking voor Fit naar de Finish. De werkgever handelt hiermee geheel volgens de Arbowet (preventie) en het Burgerlijk Wetboek (zorgplicht). De medewerker heeft hierdoor meer tijd voor herstel en kan doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd.

In het kort:

  • De medewerkers hebben op grond van onder andere hun medische geschiedenis de mogelijkheid om naar 50% van de arbeidsuren te gaan.
  • De werkgever betaalt 50% van het brutoloon en het UWV 35%, zodat de werknemer 85% van het gemiddeld laatst genoten brutoloon ontvangt.
  • De werkgever betaalt de pensioenpremie deze laatste jaren volledig door.