Secretaressenetwerk: veel uitwisseling en inzichten

De bestuurs- en directiesecretaresses van de Perspectiefscholen houden sinds 2012 jaarlijks een netwerkbijeenkomst. Dit jaar was de groep op 11 april bijeen voor een interactieve middag over beroep, persoonlijkheid en idealen op Vakcollege Rijnmond, een van de scholen van Stichting Andreas College in Katwijk.

De jaarlijkse netwerkmiddagen versterken het persoonlijke contact en de samenwerking tussen deze vaak vrij solitair werkende professionals, die onderling vooral telefonisch of e-mailcontact hebben. Lenie van der Weyden, bestuurssecretaresse van Stichting Andreas College, heeft gezorgd voor de hartelijke ontvangst met koffie en Katwijkse knipkoek. Onder begeleiding van Caroline van Amerongen* hebben de deelnemers zich verdiept in het ideaal waarmee ze ooit zijn begonnen aan hun loopbaan, welke uitdagingen ze nu op hun professionele pad zien, en hoe ze hierbij de kennis en ervaringen van hun netwerkcollega’s kunnen benutten.

Ine Pieterse, bestuurssecretaresse bij SCOPE: “Door de oefeningen en vragen kwamen dingen los die diep waren weggezakt. We hebben meer over onszelf geleerd en waarom we goed passen in de baan die we hebben. Voor velen heel verhelderend. Kortom, weer een geslaagde middag.”