Collegiale consultatie in het secretaressenoverleg

De toegevoegde waarde van een overleg is duidelijk: samen leren.  Sinds 2012 treft deze groep elkaar elk voorjaar ‘in real life’ om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Over Time management bijvoorbeeld.

Dwarsverbanden
De directiesecretaresses van de Perspectiefscholen hebben uiteraard regelmatig contact per e-mail of per telefoon om afspraken te maken voor de rectoren en CvB-leden.De directiesecretaresses kennen elkaar inmiddels goed en weten elkaar nu snel te vinden als het nodig is. Het bestuur van Perspectief stimuleert deze scholings- en intervisiemomenten tussen collega’s op verschillende scholen en nodigt docenten, middenmanagers en oop’er uit om dergelijke ‘dwarsverbanden’ te starten.

Time Management en meer
Op 12 maart stond het thema Time Management centraal tijdens de bijeenkomst georganiseerd door Lia Hueting van het Kalsbeek College en Lenie van der Weijden van het Andreas College. “Het is heel waardevol om ervaringen te delen in een veilige groep van secretaresses die in hun werk allemaal te maken hebben met vergelijkbare thema’s” stelt Lia Hueting. “Het boeiende is dat we ondanks dezelfde functienaam en ons ondersteunende werk voor een rector of CvB-lid allemaal een andere invulling hebben van onze functie. We benutten deze middag dan ook echt als moment voor collegiale consultatie.” Lenie Van der Weyden deelt deze ervaring: “In deze functie mis je op je eigen school collega’s die hetzelfde werk doen. Het secretaressenoverleg geeft de mogelijkheid om te praten over privacygevoelige vraagstukken waar je in deze functie ook tegenaan loopt. Deze middag heeft me veel nuttige tips over time management opgeleverd. Vooral ook hoe ik collega’s optimaal met een verzoek kan benaderen, ook als er maar weinig tijd is.”