Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit samen goed regelen

Elke les goed personeel voor de klas, dat is ook op Perspectiefscholen een uitdaging… Acuut ‘gedoe’ om vervangers te vinden bij ziekte en structureel door een gebrek aan leraren, zowel kwantitatief als kwalitatief. In elke vergadering van de plaatsingscommissie is het een terugkerend punt van aandacht en daarom is de onderlinge samenwerking rond duurzame inzetbaarheid centraal gesteld tijdens een studieochtend half januari.

Terug naar de bedoeling …
Stichting Perspectief is ooit opgericht om een vangnet te vormen bij boventalligheid: personeel kon terecht op een andere Perspectiefschool, waar wel voldoende uren beschikbaar waren. Een mobiliteitsconsulent zorgde toen voor de coördinatie en administratie.

… en met nieuwe ogen kijken
Inmiddels is er veel veranderd. Ondanks de krimp is er soms een tekort aan personeel en scholen werken met een flexibele schil. Zzp-docenten springen bij, maar veroorzaken arbeidsrechtelijk scheve situaties, wat onder andere niet bevorderlijk is voor de teamgeest.

Anand Jharap: “Vanuit de visie waarin de mens centraal staat, is een belangrijk doel dat bij iedereen het bewustzijn toeneemt over de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de eigen inzetbaarheid.”

Blik vooruit
Tijdens de studieochtend zijn waardevolle afzonderlijke initiatieven en oplossingen gedeeld. Het onderwerp is verder aangevuld met praktische voorbeelden door Fast Forward, een extern bureau dat is gespecialiseerd in mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Vervolgens is een doorkijk gemaakt naar welke mogelijkheden en aandachtspunten er zijn als de zeven scholen intensiever gaan samenwerken aan duurzame inzetbaarheid en mobiliteit als onderdeel daarvan. Mogelijkheden in de context van aantrekken, behouden en versterken van medewerkers binnen Perspectief. Mogelijkheden waarbij de werkgever en medewerker elk hun verantwoordelijkheid hebben in het nadenken over loopbaanvragen. Hierbij is ook, en misschien wel vooral, anno 2019 een goed netwerk van groot belang. En daar liggen in meer opzichten kansen dankzij het bestaande netwerk van Perspectiefscholen. De ontwikkeling van een mobiliteitscentrum van Perspectief kan een mogelijkheid zijn om duurzame inzetbaarheid en mobiliteit goed te regelen.

Stappenplan
Directeur P&O Anand Jharap van SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn is blij met de conclusie van de verkenning: op dit punt vanuit ieders eigenheid de samenwerking versterken en hierdoor synergie en win-winsituaties creëren. Jharap is bezig met een stappenplan gericht op ontwikkeling in verbinding: zowel tussen de Perspectiefscholen als in de verschillende lagen van de scholen zelf. In dit plan wordt na elke stap op basis van de ervaringen vastgesteld hoe de volgende eruit moet zien. Dit houdt de eigen organisatie wendbaar en flexibel. “De ervaring leert dat mobiliteit als onderdeel van duurzame inzetbaarheid een onderwerp is dat je invult gedurende de weg die je bewandelt. We hebben met mensen te maken en die bepalen de behoeften. Je kunt heel veel van tevoren bespreken, afspreken en vastleggen, maar de vraag is of dat dan wel aan de daadwerkelijke wensen beantwoordt.  En dat zou zonde van de tijd en energie zijn.”

 

Duurzame inzetbaarheid raakt iedereen in school, zowel de medewerker als de werkgever, aldus Anand Jharap. “Vanuit de visie waarin de mens centraal staat, is een belangrijk doel dat bij iedereen het bewustzijn toeneemt over de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de eigen inzetbaarheid. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat zij grip hebben of krijgen op hun situatie en verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes. Of het nou gaat om scholing, een loopbaanstap of mobiliteit. Dankzij de beoogde netwerkaanpak binnen Perspectief ontstaat de mogelijkheid dat betrokkenen meer andere denkwijzen en mogelijkheden zien, waardoor het aantal oplossings- en ontwikkelingsrichtingen toeneemt.” Om voorgaande initiatieven en lopende activiteiten te verbinden en te versterken wordt de onderzocht of een subsidieaanvraag dit proces kan ondersteunen.