Extra uren voor parttimers binnen Perspectief

Voor tijdelijke vacatures op een van de 7 scholen is de Perspectief-invalpool ingericht.

Invallen?
Als docent heb je misschien ooit bewust gekozen voor een parttimebaan. Het kan zijn dat je als parttimer nu meer wilt werken, maar dat dit niet mogelijk is op jouw school. Op de site van de mobiliteitspool kun je checken of er op andere Perspectiefscholen in de regio misschien wel vervangingsuren of parttimevacatures zijn. Daarvoor moet je in deze pool zelf een account als ‘aanbieder’ aanmaken.

Zelf inschrijven
Omdat Perspectief zicht wil houden op het gebruik van de pool, kun je alleen via je afdelingsleider informatie krijgen over hoe je een account aanmaakt. Vervolgens plaats je je cv en het gewenste aantal extra uren op jouw pagina met eventueel je gewenste standplaatsen. Je school geeft je een beoordeling mee, die je ook op de site plaatst. De andere Perspectiefscholen kunnen zo eenvoudig kandidaten scannen en uitnodigen.

Regels
Binnen Perspectief zijn afspraken gemaakt over wie mag deelnemen aan de pool en over de beloning. Hier staan de belangrijkste op een rijtje:

  • In principe is een parttimer iemand met een 80%-baan of minder.
  • De parttimer is een goede docent die in staat is op meerdere scholen te werken.
  • Alleen parttimers die niet bapo-gerechtigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor de pool.
  • De ontvangende school handelt volgens de cao (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding).
  • De ontvangende school betaalt het salaris in dezelfde schaal en trede, tenzij het duidelijk een andere functie betreft.
  • Bij het overschrijden van de 1659 uur en bij het structureel worden van een tijdelijke vacature is er contact tussen de beide scholen.