Intervisie Functionarissen Gegevensbescherming van start

Met de komst van de privacywet (AVG) heeft elke school een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Sinds januari 2019 treffen deze medewerkers elkaar om kennis uit te wisselen.

“De omvangrijke hoeveelheid werk en nieuwe vraagstukken die de Algemene Verordening Gegevensbescherming met zich meebrengt, vraagt om samenwerking”, stelt Dirk Roeleveld, Functionaris Gegevensbescherming (FG) op CSG De Goudse Waarden in Gouda. Daarom is in Perspectiefverband het initiatief genomen om scholing te organiseren voor de privacyfunctionarissen.
Roeleveld vervolgt: “15 januari heeft John van Dongen van de Kennismaatschap op het Kalsbeek College een eerste trainingsdag voor deze groep verzorgd. In een ‘pressure cooker’ zijn zaken de revue gepasseerd waar het gros van ons tegenaan loopt: Wat vraag je het primair onderwijs aan gegevens bij de warme overdracht? Wat spreek je af over hoe een counselor leerlinggegevens overdraagt? Kortom, hoe handelen wij ‘AVG-proof’? Bewustwording is de sleutel tot een succesvol privacybeleid!”

De groep van Perspectief bestaat op dit moment uit zeven AVG-collega’s van de andere Perspectiefscholen. Naast deze trainingsmiddag is ook het plan opgevat om intervisiebijeenkomsten te organiseren, zodat de FG’s onderling kennis kunnen uitwisselen aan de hand van eigen concrete vraagstukken.