Kweekvijvers: persoonlijk leiderschap ontwikkelen

20151105_100656_resized

Perspectiefscholen willen hun medewerkers de kans geven om zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als in hun werk. Een succesvol traject zijn de Kweekvijvers Middenmanagement en Talentmanagement. Wat leer je daar? En is het wat voor jou? Drie deelnemers delen hun ervaringen: Anika Remery, Astrid Schouten en Pieter van der Windt.

Sinds de start in 2003 hebben circa 150 docenten het 7-daagse traject bij Jacqueline Roy van 5d doorlopen. Een aantal van hen ambieerde een managementfunctie en stroomde na het traject door naar zo’n positie op een van de Perspectiefscholen of daarbuiten. Beide trajecten dragen bij aan het vergroten van proactiviteit, zelfstandig handelen en keuzes maken. Mensen die zo in hun werk staan, leveren een bijdrage aan een professionele cultuur.

Naar een managementfunctie
De originele Kweekvijver is een opleiding waar de deelnemers zich bewust worden van hun leidinggevende competenties en inzicht krijgen in wat de functie van middenmanager inhoudt. Ze vergroten hun communicatieve en managementvaardigheden. Hun kennis over groepsprocessen, managementmodellen, vergadertechnieken en leiderschapsstijlen neemt toe. En ze ontwikkelen een visie op leiderschap binnen het onderwijs en worden zich bewust van hun eigen stijl van leidinggeven. Een oefensollicitatie naar een managementfunctie maakt de focus van de training nog eens extra duidelijk, net als de meeloopdag, die de kans op het werkelijk doorstromen naar een leidinggevende functie moet vergroten.

Talenten centraal
Een grotere groep deelnemers bleek het traject echter te gebruiken om een eigen zoekvraag op het gebied van werk en carrière uit te diepen. Om die reden is in 2010 de training Talentmanagement ontwikkeld. De focus ligt op wie je in de kern bent. Cursisten (her)ontdekken hun talenten en krijgen deze steeds meer bevestigd. Vervolgens onderzoeken ze waar in de schoolorganisatie hun persoonlijke talenten en kwaliteiten meer tot hun recht kunnen komen. Ook deze training is vooral gericht op het vergroten van inzicht in eigen en andermans persoonlijkheid, overtuigingen, drijfveren en handelen. En ook in deze training ontwikkelen deelnemers communicatieve en persoonlijke leiderschapsvaardigheden. Weten wat je wel en niet kunt, wat je specifieke bijdrage kan zijn en wat je daarvoor nodig hebt, maakt dat je goed weet welk werk bij je past. De afronding bestaat uit het presenteren van de zelfstandig uitgevoerde actieplannen, waarin de cursist laat zien waar zijn potentieel en talent aansluit op de visie van de school.

Nieuwsgierig?
Jaarlijks start een nieuwe trainingsronde. Wil je meer weten over het traject in 2016? Neem dan contact op met je leidinggevende voor meer informatie.

Ervaringen
Lees de ervaringen met de Kweekvijver Middenmanagement van Pieter van der Windt en Astrid Schouten, deelnemers van het eerste uur, en van Anika Remery, die afgelopen schooljaar de Kweekvijver Talentmanagement doorliep.

Naam: Anika Remery
Functie: stafmedewerker Onderwijs
School: Limes praktijkonderwijs / Andreas College in Katwijk

Anika3

“Ik vind het fijn om te leren en te groeien op het werk, maar ik vind het lastig om keuzes te maken. Blijf ik me ontwikkelen als docent of wil ik een stap maken richting management? Tijdens een functioneringsgesprek kwam dit ter sprake, waarop mijn directeur een Kweekvijvertraject noemde als mogelijkheid om een antwoord te krijgen op deze vraag. In 2014-2015 heb ik de Kweekvijver Talentontwikkeling doorlopen. Daar heb ik mijzelf op een prettige manier beter leren kennen en ben me beter bewust geworden van mijn sterke punten en valkuilen. De inzichten vanuit de Transactionele Analyse maken dat ik nu meer bewust keuzes maak in hoe ik omga met situaties, zowel privé als op het werk. Toen er een vacature als stafmedewerker Onderwijs kwam, wist ik dankzij het traject heel zeker dat dit de stap was die ik graag zou willen maken. Het is een mooie kans voor me.
Het traject was een cadeautje: een leerzame en heel leuke tijd. Het contact met de andere cursisten en de cursusleider was fijn. Ik kijk er met een goed gevoel op terug.”

Naam: Pieter van der Windt
Functie: trainer/coach
School: CSG De Goudse Waarden, sector vmbo in Gouda

Pieter vd W

“Ik heb in 2003 de training Kweekvijver Middenmanagement gedaan, als eerste binnen school. Als motivatie heb ik toen opgegeven dat ik de stap wilde maken naar het middenmanagement en dat ik wilde bijdragen aan de professionaliteit binnen het onderwijs. Ik heb toen vooral ontdekt wat gesprekstechnieken en coaching deden met mezelf en met anderen. Ik ben gaan nadenken over de invloed van mijn persoonlijke biografie op mijn denken en doen. Wie ben ik, waarom doe ik de dingen op deze manier en hoe zou ik willen dat het in de toekomst gaat? Ik heb oude ballast overboord gegooid en ben met nieuwe inzichten aan de slag gegaan. Daarnaast heb ik inzicht gekregen in hoe communicatie mensen in beweging kan krijgen. Het is geen kunstje, maar een manier van in het leven staan.

De Kweekvijver heeft gemaakt dat ik proactief ben en dat ik ook kansen zie die ik moet aanpakken. De wil om in het management aan de slag te gaan, is toen nog groter geworden. Ik werd teamleider van de afdeling Sport, Dienstverlening & Veiligheid en enkele jaren later unitleider onderbouw sector vmbo-kb. Daarnaast ben ik coachingsopleidingen gaan volgen. Ik heb nooit de ambitie gehad om per se ergens te moeten komen, maar wel om mezelf te ontwikkelen en de kansen en uitdagingen te pakken wanneer ze zich voordoen. Ik werk nu 28 jaar op De Goudse Waarden, maar heb hierdoor elke zes jaar wel wat anders gedaan.
Ik kan iedereen aanraden om het traject te volgen, omdat het goed is voor je ontwikkeling en inzicht geeft in hoe je bent. Je leert op een dieper niveau communiceren. Wellicht is in de Kweekvijver mijn liefde voor mensontwikkeling geboren.”

Naam: Astrid Schouten
Functie: sectordirecteur
School: Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn

astrid schouten

Op mijn vorige school, het Visser ‘t Hooft Lyceum te Leiden, was behoefte aan een coördinator voor het gymnasium. Die taak/baan heb ik gekregen, maar ik wilde hiervoor wel wat gereedschap. Mijn rector heeft me toen geadviseerd de Kweekvijver te volgen. In 2005 heb ik de Kweekvijver Middenmanagement gedaan. De Kweekvijver heeft me meer inzicht in de communicatie tussen mensen gegeven en in wat ik kan en wie ik ben. Misschien een open deur, maar ik heb geleerd dat communicatie pas effectief is als je dit bij elkaar bent nagegaan. De ervaring van de Kweekvijver heeft mogelijkheden geschapen om deuren te openen. Als vervolgtraject heb ik de cursus Coachend Leidinggeven gedaan.
Het is een goede opleiding als je wilt leren om jezelf meer als instrument te kunnen zetten in werk en privé.”