Inspiratie opdoen tijdens lezingenreeks 2017

Net als voorgaande jaren voedt Perspectief de schooldirecties en afdelings/teamleiders van de aangesloten scholen met een interessante lezingenreeks. Van moraliteit en autonomie van docenten en de essentie van het onderwijs tot benedictijns leven.

In november is de reeks gestart met een ontmoeting met prof. dr. Doret de Ruyter, hoogleraar theoretische pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze bijeenkomst is er aandacht voor haar onderzoek: ‘The good professional: on (self) regulation, ideals and professional morality’. Ze richt zich daarin op idealen in opvoeding en onderwijs en op menselijk floreren en opvoeding en onderwijs. Ze verbindt de professionele moraliteit van docenten aan de autonomie van docenten als professionals.

 

In februari 2017 staan dr. Wilna A.J. Meijer en haar boek Onderwijs, weer weten waarom centraal. Meijer vindt het de hoogste tijd voor kritische distantie van al de eisen en vragen die politiek en samenleving, economie en arbeidsmarkt aan het onderwijs stellen. De school is niet de aangewezen plaats om uiteenlopende maatschappelijke problemen op te lossen. Deze eisen en de dwang van efficiency en effectiviteit beperken de ruimte voor de ware educatieve spirit. Ze houdt een pleidooi voor ontwikkelingsruimte in de brede zin van het woord: concentratie en rust, van gedeelde aandacht voor en interesse in de zaak. Want leraren moeten ruimte krijgen om vanuit vakkundigheid en liefde voor een vak leerlingen te inspireren.

 

In mei 2017 is er een gesprek met dr. Wil Derkse. In zijn zeer leesbare boek Een levensregel voor beginners vertaalt Derkse het benedictijnse leven onder andere naar de schoolsituatie en gaat hij in op benedictijns leiderschap (mensen stimuleren tot groei) en benedictijns ‘tijdmanagement’, waardoor je het nooit ‘druk’ hebt. De down-to-earth benedictijnse spiritualiteit is een bron van levenselan, levensoriëntatie en levensstijl.