Netwerken tijdens studiemiddag ICT in de onderwijspraktijk

Een actueel thema in de onderwijscommissie is leren met behulp van ICT. Wat komt daar bij kijken? Hoe realiseer je dit in je school? De studiemiddag over dit onderwerp is een praktische vorm gebleken om via Perspectief nieuwe verbindingen tussen de scholen te creëren. Een investering in contacten die kunnen bijdragen aan school- en onderwijsontwikkeling.

Gedeelde vragen
Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van ICT in de klas? Hebben we voldoende overzicht? Hoe geven we vorm aan ons onderwijs 2032 en hoe kijken we aan tegen de 21st century skills? Alle zeven Perspectiefscholen hebben met deze vragen te maken. De onderwijscommissie in de personen van Flip Boer (directeur ONC Zoetermeer) en Mees Hakkenberg (rector WZ Schoonhoven) heeft om die reden een studiemiddag bij de Goudse Waarden georganiseerd voor de bestuurders, directeuren, afdelings- en teamleiders en ICT-coördinatoren van de Perspectiefscholen. Er hebben 25 mensen vanuit de zeven scholen deelgenomen.
De opdracht aan inleider Dieter Möckelmann (adviseur op het gebied van onderwijs en ICT) was om een integraal overzicht te geven van trends en ontwikkelingen op ICT-gebied en om met interactieve (digitale) werkvormen de verbinding te leggen tussen deze digitale middelen en de onderwijspraktijk.

Dwarsverbanden
Deze middag is een eerste stap om het thema ICT en de onderwijspraktijk in een breder Perspectiefverband te agenderen. Een middag als deze blijkt een zinvolle invulling van het voornemen in het Perspectiefbestuur om vaker projectmatige en thematische dwarsverbanden in de netwerkorganisatie te creëren. Boer: “Perspectief kan de basis zijn om samen verder werken aan onderwijsontwikkeling. Dat kan in alle openheid, omdat de verbinding en het vertrouwen er vaak al zijn en er geen sprake is van concurrentie.”

Vervolgstappen
Het is aan de aanwezigen om op ICT-gebied in actie te komen en de kennis die over dit onderwerp in de Perspectiefscholen aanwezig is te ontsluiten met workshops, seminars, kenniskringen of zelfs -als het aan Flip Boer ligt- een interne ICT-academie.

Flip Boer, ONC:
“ICT in de onderwijspraktijk
vraagt om een integrale aanpak
vanuit een heldere visie op onderwijs.”

Flip Boer is net als Mees Hakkenberg lid van de onderwijscommissie van Perspectief. Hij is al jaren binnen en buiten het ONC actief betrokken bij het thema ICT en school en kan naar eigen zeggen ‘dagen vertellen over ICT en de onderwijspraktijk’: “Als je ICT inzet als middel om te leren, komt daar zo veel bij kijken: een vernieuwde visie op onderwijs en leren, een veranderende didaktiek en -daarmee samengaand- de veranderingen in de rol van de docent, de ontwikkeling van het leermiddelenbeleid, de ethische aspecten en natuurlijk ook de investeringen in de hard- en software. Wat we nu vaak zien, is dat er fragmentarisch wordt gewerkt: een school kiest ervoor om IPads in te voeren, maar de onderliggende visie op de rol van ICT in het leren ontbreekt. Docenten reageren heel verschillend op de digitale ontwikkelingen. ICT in de onderwijspraktijk vraagt om een integrale aanpak vanuit een heldere visie op onderwijs. Daar moet nog veel gebeuren en de Perspectiefscholen kunnen daarbij goed gebruik maken van alle kennis die al aanwezig is in de scholen.”