Nieuwe huisstijl netwerkorganisatie Perspectief

De korte lijnen en dwarsverbanden binnen Perspectief zijn terug te zien in het nieuwe logo. Het bestuur van Stichting Perspectief heeft in 2014 voor een nieuwe organisatievorm gekozen: Perspectief wordt een netwerkorganisatie. Deze verandering is aangegrepen om het 15 jaar oude logo te vervangen.

De nieuwe huisstijl en de vertaalslag daarvan in deze nieuwe website geven Perspectief de gewenste eigentijdse uitstraling.

Organisatie
In de netwerkorganisatie werken de aangesloten scholen in alle eigenheid op basis van vrijheid (maar niet vrijblijvend) samen. Elke school maakt een eigen keuze om mee te doen met een project of contract. Het nieuwe bestuur bestuurt op hoofdlijnen, de plaatsingscommissie blijft zorgen voor het belangrijke personeelswerk’ dat de scholen sinds de opricht verbindt. Maar er is meer. Het streven is om het gedachtegoed nog meer te vertalen in concrete activiteiten en zo verder in de scholen te brengen. De korte lijnen en verschillende dwarsverbanden die Perspectief zo waardevol maken, zijn terug te zien in het nieuwe logo, waarbij eigen ‘kleur’ van de scholen zichtbaar is en waarde behoudt.

Netwerken
Perspectief is eind jaren negentig ontstaan als vangnet voor boventalligheid en kreeg vervolgens extra inhoud en verbindingen tussen de scholen dankzij de werkgroep Identiteit, de succesvolle ‘overleggen’ van bijvoorbeeld de administrateurs en de secretaresses. De onderwijscommissie houdt zich naast uitwisseling over de inhoud van het onderwijs ook bezig met het project collegiale consultatie tussen de scholen. In de commissie strategie, huisvesting, financiën, beheer en organisatie staat uitwisseling over strategische sturing en besturing van de beheersmatige kant van de onderwijsorganisatie centraal. Het nieuwste initiatief is om de expertise op het gebied van ICT te delen in een werkgroep.

Realisatie
Het huisstijltraject is gerealiseerd door Pure Werfkracht ontwerp logo en huisstijl: Anke Lagendijk
Projectleiding, communicatieadvies en tekst: Caroline van Amerongen.
KABÉ Design heeft de website gebouwd.