Mariet van Goch: “Voedsel voor de geest vertalen naar concrete keuzes”

Wanneer hebben we het over het wezen van de school, de identiteit van de medewerkers en de morele drijfveren vanwaaruit we werken? Te weinig! CvB-voorzitter Mariet van Goch (Oranje Nassau College (ONC)) is daarom blij met de identiteitsgerichte lezingen van Perspectief op Onderwijs. Lees verder “Mariet van Goch: “Voedsel voor de geest vertalen naar concrete keuzes”” »

Lerarenregister: ja of nee?

De Tweede Kamer heeft op 11 oktober 2016 het wetsvoorstel lerarenregister aangenomen, de Eerste Kamer moet er nog over beslissen. De reacties op dit register polariseren in de pers en op de sociale media. Een handtekeningenactie moet de Eerste Kamer van een ‘nee’ overtuigen. Binnen Perspectief is het onderwerp al vaker geagendeerd. De leden van de plaatsingscommissie hebben geconcludeerd dat de scholen elk een eigen antwoord willen (en moeten) geven op het lerarenregister.Een rondje langs vier Perspectiefscholen maakt duidelijk dat die antwoorden op het register nogal verschillen. Lees verder “Lerarenregister: ja of nee?” »

Initiatief schoolleiders: met intervisie meer uit visitatie halen

samen-leren-elkaar-uitleggenVisitatie is een mooi instrument voor schoolontwikkeling, stellen Jan van Heukelum, Marja van Gurp en Wils van Leijden. Maar deze drie schoolleiders zien er graag een vervolg aan gekoppeld. Daarom stellen ze collega-directieleden binnen Perspectief voor om intervisiegroepen te starten op gedeelde thema’s. Lees verder “Initiatief schoolleiders: met intervisie meer uit visitatie halen” »

Kweekvijvers: persoonlijk leiderschap ontwikkelen

20151105_100656_resized

Perspectiefscholen willen hun medewerkers de kans geven om zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als in hun werk. Een succesvol traject zijn de Kweekvijvers Middenmanagement en Talentmanagement. Wat leer je daar? En is het wat voor jou? Drie deelnemers delen hun ervaringen: Anika Remery, Astrid Schouten en Pieter van der Windt.

Lees verder “Kweekvijvers: persoonlijk leiderschap ontwikkelen” »

Integriteitscode: nog geen waarborg voor integer handelen

Roel
Roel van Leerdam: “We worstelen met de implementatie”

Sinds 1 augustus dit jaar is de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur VO van kracht. Deze code geldt op alle scholen die bij de VO-raad zijn aangesloten. Sterker nog: scholen moeten over een bijbehorende integriteitscode beschikken om lid van de VO-raad te kunnen blijven. Voor de Perspectiefscholen is dit bij uitstek een thema om elkaar over te raadplegen, zodat het personeel van elke school weet te handelen naar een eigen ‘zo doen wij dat’-integriteitsdocument. Ook op het Oranje Nassau College (ONC) en binnen Unicoz worden daar nu stappen voor gezet. Lees verder “Integriteitscode: nog geen waarborg voor integer handelen” »

Lerarenregister: meer dan even registreren

jogchum
Jogchum Zijlstra: weten wat met registratie feitelijk wordt toegezegd.

‘Laat zien wat je waard bent. Sta in het register.’ Dat is de kreet op de website van het Lerarenregister, waarin docenten vanaf 2017 verplicht hun scholings- en professionaliseringsactiviteiten gaan bijhouden. Begrippen als professionele ruimte en professioneel statuut doen hiermee hun intrede. Wat behelzen deze termen? Het Lerarenregister nodigt docenten uit tot samen nadenken over hun professionaliteit, vinden de Perspectiefscholen. Lees verder “Lerarenregister: meer dan even registreren” »