ONC: Iedereen leert bij Vierslagleren

Hoe krijgen we genoeg bevoegde leraren voor (dreigende) tekortvakken? Met Vierslagleren gaan docentenduo’s weer de collegebanken in voor een extra bevoegdheid of master. Ook op het ONC. Tot 30 juni kunnen docenten zich nog inschrijven voor de volgende ronde.

Met Vierslagleren gaan docentenduo’s weer de collegebanken in voor een extra bevoegdheid of master. Het Oranje Nassau College (ONC) heeft er positieve ervaringen mee opgedaan en op Perspectiefniveau blijken er extra kansen. Tot 30 juni kunnen docenten zich nog inschrijven.

Wat is Vierslagleren?

Directeur personeel Arie Stougie zag in het voorjaar van 2015 meteen de voordelen van het nieuwe plan dat VOION (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs) introduceerde. Tijdens een traject van twee jaar wordt een startende docent opgeleid voor een bevoegdheid in een tekortvak en kan een ervaren docent met een lerarenbeurs een master doen of een tweede bevoegdheid halen voor een tekortvak. De starter staat tijdens de opleiding voor de klas en vervangt de ervaren docent tijdens diens studieverlof, die op zijn beurt de startende docent begeleidt. Scholen ontvangen per ingeschreven koppel een bedrag van € 16.500, ongeveer genoeg voor de zes klokuren studieverlof per week in twee jaar.

Arie Stougie
Arie Stougie wil graag dat meer docenten zich laten om- en bijscholen en is al op zoek naar geschikte kandidaten voor de volgende ronde Vierslagleren.

Praktische uitdagingen

Goed idee om jonge docenten te koppelen aan senior vakgenoten, terwijl ze ook allebei in opleiding zijn en van elkaar kunnen leren! Maar er komen praktische uitdagingen om de hoek kijken. “Die docenten moeten er maar net zijn”, stelt Stougie nuchter. “Als je alles volgens voorschrift wilt invullen, heb je twee docenten nodig op dezelfde schoollocatie, die vakinhoudelijke raakvlakken hebben, zodat hun onderlinge contact zinvol is en lessen kunnen worden overgenomen.” Op het ONC zijn ervaren collega’s benaderd die gebruik maakten van de lerarenbeurs, van wie enkelen tijdens hun Halverwegetraject tot de ontdekking zijn gekomen dat zij een tweede bevoegdheid willen halen of een master volgen.

 

Aanmelden starterspool

Daarnaast moest er een startende docent worden aangenomen voor het studieverlof van de ervaren docent. Via Meesterbaan kunnen starters zich aanmelden voor de lerarenpool Vierslagleren en zoeken in de Vierslagleren-vacatures van scholen. Stougie: “Het bleek lastig om de juiste persoon te vinden, omdat de potentiële starters voor andere vakken waren opgeleid dan voor de verlofuren van de ervaren docent nodig waren.” In overleg met VOION heeft het ONC voor ervaren docenten die gebruik maken van de lerarenbeurs bijzondere maatwerkcombi’s kunnen maken met een startende lo-docent en een docent pedagogiek. “We zagen meteen de potentie van deze startende docent, die zich graag wilde omscholen tot docent wiskunde. Dankzij het Vierslagleren en de lerarenbeurs voor het collegegeld kan deze docent toch aan de slag en de opleiding tot wiskundedocent volgen. De andere starter is een afgestudeerde pedagogiekstudent met onderwijservaring, die ook de opleiding tot docent wiskunde volgt.”

Meer begeleiding nodig

Een sympathiek idee binnen het Vierslagleren is om een startende en een ervaren docent ook vakinhoudelijk aan elkaar te koppelen: met zijn werkervaring kan de senior de starter begeleiden en de weg wijzen in school. Hoe verhoudt het idee over begeleiding binnen het Vierslagleren zich tot de reguliere startersbegeleiding op het ONC? Stougie ziet wel de toegevoegde waarde van de samenwerking, maar plaatst kanttekeningen. “Starters krijgen op het ONC een eigen begeleidingstraject onder leiding van gekwalificeerde docentencoaches. De werkervaring van de senior docent is heel waardevol, maar maakt hem niet tot een docentencoach. Daarom zoeken we in overleg met VOION naar andere vormen en ontwikkelingsmogelijkheden die nuttig zijn voor het docentenkoppel en de school.”

Nieuw elan!

De Vierslagleren-subsidie haalt zijinstromers en werkloze bevoegde docenten het onderwijs binnen. “Dat is ontzettend waardevol”, stelt Stougie. “We investeren direct in de onderwijskwaliteit, want er staan straks nog meer goede, in de tekortvakken opgeleide mensen voor de klas. Daarnaast zorgen de duo’s dankzij hun opleiding voor een frisse wind. Zij nemen hun nieuwe ervaringen mee en inspireren daarmee andere collega’s.”

Perspectiefbreed duo’s vormen?

“Ik ben voor Unicoz [de po/vo-koepel waar het ONC onder valt; red.] aan het onderzoeken of we docenten van verschillende vestigingen en scholen aan elkaar kunnen koppelen voor dit project”, vertelt Stougie. “Wij willen ook leerkrachten benaderen uit het primair onderwijs die al parttime op het ONC werken. En het zou niet onmogelijk moeten zijn om docentenduo’s te vormen op Perspectiefniveau.” De Plaatsingscommissie gaat voor de volgende inschrijvingsronde inventariseren wie er op de Perspectiefscholen in aanmerking komen voor Vierslagleren. De scholen willen onderzoeken of de Hogeschool Utrecht en IVLOS maatwerkprogramma’s kunnen samenstellen voor dit ‘klasje’.

 

Nieuwe inschrijvingsronde

In september 2016 start een volgende ronde Vierslagleren. Schoolbesturen kunnen tussen 1 april en 30 juni 2016 docentenduo’s inschrijven. Stougie wil graag dat meer docenten zich laten om- en bijscholen en is tussen de bedrijven door al op zoek naar geschikte kandidaten. “We moeten natuurlijk de vacatures voor het schooljaar 2016-2017 afwachten voor we startende docenten kunnen werven. Daar is in mei wel zicht op. Ook is dan helder welke docenten met een lerarenbeurs een master of tweede bevoegdheid willen halen.”

 

 

Dit zijn de tekortvakken:

 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Informatica
 • Levensbeschouwing
 • Aardrijkskunde
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Nederlands
 • Klassieke talen
 • Een aantal praktijkvakken in het vmbo