Over Perspectief

Wat in 1999 begon als een samenwerkingsverband op het gebied van personeelsbeleid, heeft zich verder ontwikkeld tot een netwerkorganisatie waar de leden op meer raakvlakken samenwerken.

Identiteit, personeel en onderwijs zijn de drie verbindende kernbegrippen.

We zijn ontwikkelingsgericht en we werken voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende processen.

We gebruiken het bestuur, de commissies en bijvoorbeeld het visitatieproject als plek om onze critical friends te ontmoeten en te leren van en met elkaar.

Het streven is om dit leren in gezamenlijkheid in de toekomst verder uit te breiden naar alle lagen van de aangesloten scholen.

Onze jarenlange samenwerking is waardevol en nuttig. Het is een stevig gemeenschappelijk fundament voor de ontwikkeling van gezonde en mooie scholen.

Zo zorgen we er ook allemaal voor dat elke school een goede werkplek is, in een prettige en professionele schoolomgeving met betrokken collega’s.