Werkgroepen en commissies

Binnen Perspectief werken de scholen op verschillende gebieden structureel samen in commissies en werkgroepen. De collega’s in die commissies ervaren de kennisuitwisseling als heel waardevol.

  • De plaatsingscommissie: met de directeuren of bestuurders met P&O in hun portefeuille. Het kloppend hart van Perspectief. De Plaatsingscommissie ontwikkelt het personeelsbeleid en personeelszaken op Perspectiefniveau: organisatie, werving, afstemming van scholing, coördinatie van zorg, et cetera.
  • De hoofden van de personeelsadministraties nemen deel aan het VAP, een groter verband voor administratief personeel in het onderwijs.
  • Bestuurders, directies en teamleiders van de zeven scholen treffen elkaar drie tot vier keer per jaar tijdens de lezingencyclus over onderwijs en identiteit.
  • De directiesecretaresses hebben eens per jaar een professionaliseringsmiddag.
  • De PR- & Communicatiemedewerkers wisselen in hun netwerk kennis en ervaring uit rond actuele thema’s zoals de AVG en sociale media.
  • In het visitatieproject bezoeken delegaties van een Perspectiefschool een collega-school om onderzoek te doen naar een vraagstuk (vaak op teamniveau) en de ontvangende school feedback te geven.
  • Met de komst van de privacywet (AVG) in 2018 heeft elke school een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Vanaf januari 2019 treffen deze medewerkers elkaar tijdens training en intervisie.