Zeven scholen

De Perspectiefscholen zijn zelfstandige organisaties met een eigen karakter en een eigen onderwijsaanbod. Ontdek of hun profiel bij je past.

 • Andreas College, Katwijk
 • Christelijk Lyceum Delft, Delft
 • CSG De Goudse Waarden, Gouda
 • CSG Groene Hart en Praktijkschool Groene Hart, Alphen aan den Rijn/ Hazerswoude
 • Kalsbeek College, Woerden
 • Oranje Nassau College, Zoetermeer
 • CSG Willem de Zwijger, Schoonhoven

Andreas College

Het Andreas College is een protestants-christelijke scholengemeenschap in Katwijk.
Het christelijke karakter maakt de school herkenbaar in dagopeningen, vieringen en de dagelijkse zorg voor elkaar. De school is sterk in leerlingbegeleiding en hecht aan buitenlesactiviteiten.
Personeel en leerlingen werken en leren op twee locaties.

De locatie Rijnmond verzorgt de beroepsgerichte leerwegen en biedt vanaf het schooljaar 2015-2016 ook de gemengde leerweg (beroepsgericht) aan. In het schooljaar 2015-2016 starten wij hier ook een Vakcollege.

De locatie Pieter Groen leidt op voor de theoretische leerweg, het havo- en het vwo-diploma. Ook verzorgen wij sinds enige tijd tto-onderwijs (vwo). In het schooljaar 2015-2016 starten wij met een Entreprenasium.

Lees meer op de site van het Andreas College.


Christelijk Lyceum Delft

Het Christelijk Lyceum Delft (CLD) is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Onze school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft e.o.). We bieden opleidingen op vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium niveau. Vormend en vernieuwend onderwijs, waarin vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal staan.

Het Christelijk Lyceum Delft staat voor degelijk en innovatief onderwijs met naast de traditionele opleidingen ook de mogelijkheid om te kiezen voor het technasium of voor technologische programma’s op mavo niveau en in de beroepsgerichte leerwegen. We ondersteunen de leerlingen bij het maken van een keuze voor de richting die het beste bij ze past. Zo wordt elke leerling in staat gesteld, met de juiste begeleiding, zijn of haar eigen talenten in te zetten voor de samenleving. Drie locaties, waar ruim 2300 leerlingen zich voorbereiden op hun carrière.

Vertrouwen in jongeren, vertrouwen in de toekomst…


CSG De Goudse Waarden

Aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden van De Goudse Waarden. Op de vier locaties van De Goudse Waarden ontwikkelen leerlingen hun talenten op hun eigen niveau: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Onze school is dynamisch en uitdagend, want we willen kwaliteit leveren op alle fronten. Wij blinken uit in prima begeleiding en zorg voor elkaar. Je voelt je daardoor ook snel thuis bij ons. Een persoonlijk ontwikkeltraject hoort standaard bij je verdere professionalisering.

De kernwaarden aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn nauw verbonden met onze religieuze wortels. Vanuit deze gezamenlijke basis geef je kinderen inzichten en verhalen mee die hen helpen om te worden wie ze zijn.

We willen als christelijke school verschil maken in het leven van onze leerlingen, maar ook in het leven van ons personeel.

Hartelijk welkom!

Lees meer op de site van CSG De Goudse Waarden.


CSG Groene Hart

Zo’n 3100 leerlingen volgen onderwijs op de verschillende vestigingen van CSG Groene Hart en er werken op dit moment ongeveer 400 mensen.

De personeelsleden zijn heel verschillende mensen, met hun eigen verhaal en persoonlijkheid. In ons personeelsbeleid streven we er uiteraard naar de juiste persoon op de juiste plek te plaatsen.

CSG Groene Hart is een christelijke scholengemeenschap. Onze identiteit laten we ook meewegen in beleidsbeslissingen of wanneer het gaat om de vraag over welke kwaliteiten ons personeel moet beschikken.

Bij de inhoud en vormgeving van het onderwijs geven we de betekenis van Bijbelse verhalen een plaats. Deze woorden zijn ons uitgangspunt in onze identiteit en we proberen deze begrippen een plek in school te geven. Die identiteit is zichtbaar in de dagopeningen, in de vieringen en in het vak levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen.

We vinden het onze taak om leerlingen op weg te helpen in het maatschappelijk leven. Op school geven we ze kennis en vaardigheden mee om kritisch, zelfstandig en actief mee te draaien in de maatschappij. Vaardigheden en inzichten waarmee ze doelgericht over hun eigen leefwereld kunnen nadenken en deze kunnen veranderen.
Bij ons krijgen leerlingen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en worden ze ook uitgedaagd om meer met hun talent te doen. We hebben als school zorg en aandacht voor alle leerlingen. Naast de leerprestaties letten we ook op hun sociale en emotionele ontwikkeling en op mogelijke problemen.

Lees meer op de site van CSG Groene Hart en Praktijkschool Groene Hart.


Kalsbeek College

Het Kalsbeek College (Woerden) is een prachtige school om voor te werken. Je krijgt hier 350 enthousiaste collega’s én een persoonlijke coach die je in het eerste jaar begeleidt. Je blijft je daarna ontwikkelen via trainingen en begeleidingstrajecten.

We zijn een christelijke scholengemeenschap en hebben een duidelijke streekfunctie. Op twee locaties geven wij onderwijs aan ruim 3000 leerlingen. Leerlingen en personeel trekken een aantal jaar dagelijks met elkaar op. Onze school is daarom niet alleen een leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap, waarin iedereen kan groeien als mens. Samen werken, samen leren en samen leven gaan dagelijks hand in hand.

Lees meer op de site van het Kalsbeek College.


Oranje Nassau College

Het Oranje Nassau College is een open christelijke scholengemeenschap met twee vestigingen.
Het ONC biedt gestructureerde begeleiding van nieuwe personeelsleden door daarvoor opgeleide docentencoaches. Daarnaast stimuleren wij verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden en zijn wij bereid daarin te investeren. Personeelszorg en begeleiding krijgen verder vorm in leeftijdsfase bewust personeelsbeleid.

ONC Parkdreef, grensverleggend ondernemend
Op het ONC Parkdreef kan de leerling de volgende opleidingen volgen: mavo, havo, atheneum en gymnasium.

We dagen de leerling uit om de eigen grenzen te verleggen. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik nog meer! Dat ontdekt de leerling tijdens de lessen, de talenturen en alle grensverleggende activiteiten die we ondernemen.

 • ONS Onderwijs: structuur, afwisseling, actief leren, iPad, vaardigheden en groeimogelijkheden; brugklassen voor mavo/havo, havo/vwo en atheneum/gymnasium
 • ONC Persoonlijk: aandacht, uitdaging en begeleiding
 • ONC GO: talenturen Sportklas, Research & Technology, Entertainment (theater, muziek, film, atelier)
 • ONC Excellent: aspirant Begaafdheidsprofielschool, maatwerk voor (hoog)begaafde leerlingen op vwo, havo én mavo
 • ONC Ondernemend: Jet-Net, stage lopen, duurzaam ondernemen, je eigen bedrijf opzetten, debatteren
 • ONC International: Youth without Borders, Anglia, Delf, Goethe, uitwisselingen, excursies, reizen, lezingen

ONC Clauslaan, vmbo totaal!

Op het ONC Clauslaan kan de leerling de volgende opleidingen volgen: basis, kader, mavo en mbo (niveau 2). Voor alle opleidingen is leerwegondersteuning (lwoo) mogelijk.

Vmbo totaal! Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

 • Actief leren en veel DOEN op basis, kader, mavo en mbo
 • Eigen kleine én grote ruimtes, met vaste docenten
 • Masterclass: als je meer kunt en wilt
 • Persoonlijke coach en ontwikkelplan
 • Reken en Taal TOTAAL
 • Mavo TOTAAL
 • Lwoo óók mogelijk op mavo
 • Kiezen voor Economie, Zorg & Welzijn, Techniek
 • Versneld je mbo-diploma halen
 • Talent TOTAAL: Techniek, Theater & Kunst, Media & Reclame, Sport & Show, Muziek & Dans, Kook & Zo
 • Uitdagende workshops na school!

CSG Willem de Zwijger

CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven biedt je RUIMTE.

 • Ruimte voor identiteit, omdat de protestants-christelijke levensovertuiging lééft op onze school.
 • Ruimte voor talent, zodat je vanuit je eigenheid invulling kunt geven aan je professionele ontwikkeling. Samen met je collega’s zet je je kwaliteiten in om jullie deel van de bijna 1100 leerlingen op vmbo-t, havo of vwo te begeleiden naar volwassenheid. Het aanbod in en buiten de les en de activerende manier van lesgeven waarborgen hun brede ontwikkeling.
 • Ruimte voor kwaliteit, want we richten met het WZ-leren ons onderwijs zo in, dat leerlingen op hun eigen niveau gemotiveerd werken en goede resultaten behalen.
 • Ruimte voor jouw ontwikkeling, omdat dat bijdraagt aan inspirerend en goed onderwijs door deskundige medewerkers. Je werkt in een prettig nieuw gebouw met zeer goede voorzieningen en scholingsmogelijkheden.