Schaarste aan goed personeel is groter probleem dan krimp

De samenstelling van het personeel op een school is soms sterk aan verandering onderhevig, zeker in een periode van krimp. Een uitdaging voor de schoolleiding om goed personeel in school te behouden en evenwicht te bewaren in de personeelsopbouw. Welke rol speelt Perspectief hierin?

Perspectief is in 1999 opgericht, toen scholen voor voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk werden voor doorbetaling van hun boventallig personeel. Door samen te werken en uit te wisselen in de ‘plaatsingscommissie’ (vandaar de naam) bleef goed personeel behouden. Het ideaal was dat er naast de gedwongen mobiliteit ook ‘blije mobiliteit’ zou plaatsvinden: personeelsleden die uit eigen beweging de uitdaging aangaan om zich op een andere Perspectiefschool door te ontwikkelen. Maar die vrijwillige verplaatsingen zijn nooit echt op gang gekomen.

Verbinding
Het personeelsbeleid en de gedeelde christelijke identiteit verbinden de scholen sinds die tijd. De personeelswerving is een belangrijk raakvlak. Samen adverteren maakte de werving beter betaalbaar. In periodes van groei werd de wervingskracht van Perspectief steeds belangrijker. Het was een zorg om alle vacatures vervuld te krijgen. De uitstroom van de pensioengerechtigde ‘grijze wijzen’ gecombineerd met de teruglopende belangstelling voor het leraarsvak maakte (de dreiging van) het lerarentekort steeds groter.

Met vacatures, een vaak stevige flexibele schil,
zzp-docenten, steeds meer parttimers
en veel uitstromende senior medewerkers
is een evenwichtige personeelsopbouw
voor elk van de zeven Perspectiefscholen een uitdaging.

PS docenten

Mobiliteit
Anno 2017 is de situatie gewijzigd: met vacatures, een vaak stevige flexibele schil, zzp-docenten, steeds meer parttimers en (nog steeds) een relatief grote groep uitstromende senior medewerkers is een evenwichtige personeelsopbouw voor elk van de zeven Perspectiefscholen een uitdaging. Ook speelt het dreigende kwalitatieve lerarentekort: onvoldoende bevoegde leraren in de tekortvakken. De plaatsingscommissie kijkt daarom net als in de beginfase of boventallige bevoegde docenten geplaatst kunnen worden op een andere Perspectiefschool. Veelbelovende stagiairs, de – vaak jonge – docenten in de flexibele schil en de beschikbare kandidaten in de invalpool via Meesterbaan worden ook in dat tweemaandelijkse overleg meegenomen, zodat hun talent beschikbaar blijft binnen de scholen. De mobiliteit is in tegenstelling tot de beginjaren van Perspectief noodzakelijkerwijs gewoner geworden.

grafiek

Kwaliteit
Zuinig zijn op goed personeel is één ding, bijscholen een ander. Met de Kweekvijvers Middenmanagement hebben de Perspectiefscholen gezamenlijk geïnvesteerd in grondige selectie, scholing en plaatsing van het middenkader. Met gezamenlijke identiteitsgerichte scholing, visitatieprojecten, intervisie en inhoudelijke uitwisseling en scholing op directieniveau werken Perspectiefscholen nog steeds samen aan onderwijskwaliteit.