Welkom!

Welkom op de nieuwe site van Stichting Perspectief! Deze site geeft je informatie over de actuele vacatures op de aangesloten scholen, nieuws en achtergronden, en algemene informatie over deze netwerkorganisatie.

Stichting Perspectief is een samen­werkings­verband van zeven protestants­christelijke v.o.-scholen in en rond het Zuid-Hollandse Groene Hart.

De zeven scholen staan voor:

  • goede begeleiding van startende en ervaren collega’s;
  • volop ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
  • personeelsbeleid met oog voor de balans in persoonlijke en organisatie­behoeften;
  • maatwerk in salaris en arbeidsvoor­waarden binnen de cao voortgezet onderwijs.